Tháng Mười Một 10, 2019
Mẫu Thượng Ngàn là ai? Có vai trò gì trong Đạo Mẫu

Mẫu Thượng Ngàn là ai? Có vai trò gì trong Đạo Mẫu

Mẫu Thượng Ngàn còn gọi là bà chúa Thượng Ngàn. Tên mà quần chúng gọi với mong muốn không muốn xem đây là một nhân vật […]
Tháng Mười Một 10, 2019
Ban công đồng gồm những vị nào?

Ban công đồng gồm những vị nào?

Vua Cha Bát Hải Động Đình tức Đấng A-di-đà hay danh trong Đạo Giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Cực. Ngài là Khối Sáng […]