Tag: giáp vàng đồ thờ

Giáp vàng Tượng Phật chùa Đống Cao – Nam Định
Giáp vàng Tượng Phật chùa Đống Cao – Nam Định

Giáp vàng Tượng Phật chùa Đống Cao – Nam Cường – Nam Trực – Nam Định  Ngày 15/03/2022: Công trình giáp vàng toàn bộ tượng phật tại chùa Đồng Cao, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định. Cảm ơn quý Thầy trụ trì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ GIÁP VÀNG TƯỢNG PHẬT …

Xem thêm »