Tag: đạo mẫu

Mẫu Thượng Ngàn là ai? Có vai trò gì trong Đạo Mẫu

Mẫu Thượng Ngàn còn gọi là bà chúa Thượng Ngàn. Tên mà quần chúng gọi với mong muốn không muốn xem đây là một nhân vật siêu trần, một thần linh nào xa xôi cả. Bà là thánh và là Thánh từ cõi trần gian mà lên ngôi (đây là quan niệm Đạo Thánh ờ …

Xem thêm »