Tháng Bảy 19, 2018
Nên thờ Phật Quan Âm đứng hay ngồi và thờ tượng Phật nào trong nhà ?

Nên thờ Phật Quan Âm đứng hay ngồi và thờ tượng Phật nào trong nhà ?

Nên thờ Phật Quan Âm đứng hay ngồi Mọi người vào trong chùa, viện đều có thể nhìn thấy tượng Phật với rất nhiều tư thế […]