Tag: Ông bơ thoải

Sự tích kể lại Ông Hoàng Bơ là con trai Long Vương
Ông Hoàng Bơ – Ông Hoàng giáng phúc giúp dân

Ông Hoàng Bơ – Ông Hoàng giáng phúc giúp dân Trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ Việt Nam, Ông Hoàng Bơ là vị thánh hoàng thứ ba trong Thập Vị Ông Hoàng. Ngài thường ngự dưới Thoải Cung, được vua cha giao quyền trông coi Đền Vàng Thủy Phủ. Hằng …

Xem thêm »