Tag: tượng ông bẩy

Sự Tích Ông Hoàng Bẩy
Sự tích Ông Hoàng Bảy

Ông Hoàng Bảy là một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Trong Tín ngưỡng thờ Mẫu, ông là một trong những vị thánh được người trong và ngoài đạo nhắc đến nhiều nhất. Trong Tứ phủ thánh Hoàng, ngài đứng thứ bảy sau Quan Hoàng Lục An Biên và đứng trước Quan …

Xem thêm »