Tag: tượng ông hoàng mười

Thế nào là người có căn ông hoàng mườii
Thế nào là người có căn Ông Hoàng Mười?

Quan Hoàng Mười là ai? Thế nào là căn Quan Hoàng Mười? Ông Hoàng Mười là vị quan nổi tiếng trong đạo mẫu Việt Nam và là người có công rất lớn trong lịch sử phát triển của dân tộc. Ngài là một trong hai vị quan được Vua mẫu giao nhiệm vụ chấm lính …

Xem thêm »