Tag: văn khấn xin lộc quan hoàng mười

Ông Hoàng Mười là một trong 3 vị ông hoàng thường xuyên về ngự đồng nhất
Văn khấn xin lộc Ông Hoàng Mười

Theo tín ngưỡng thờ Tứ Phủ, Ông Hoàng Mười là vị quan thứ mười trong Thập vị ông hoàng. Ngài cũng là một trong ba ông Hoàng hay về ngự đồng nhất. Tuy nhiên, nhiều người khi đi lễ vẫn chưa biết văn khấn xin lộc Ông Hoàng Mười như nào là chuẩn. Mời các bạn …

Xem thêm »